Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10:00 am
Cross Training
10:00 am
11:30 am
Cross Training
10:00 am
11:30 am
Cross Training
10:00 am
11:30 am
Cross Training
10:00 am
11:30 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
TaeKwondo Kids
5:00 pm
6:00 pm
TaeKwondo Kids
5:00 pm
6:00 pm
TaeKwondo Kids
5:00 pm
6:00 pm
TaeKwondo Kids
5:00 pm
6:00 pm
TaeKwondo Kids
5:00 pm
6:00 pm
6:00 pm

Cross Training
8:30 pm
10:00 pm


Kick Boxing
8:30 pm
10:00 pm


Kick Boxing
8:30 pm
10:00 pm


Kick Boxing
8:30 pm
10:00 pm


Cross Training
8:30 pm
10:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
Kick Boxing
8:30 pm
10:00 pm
9:00 pm

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10:00 am
Cross Training
10:00 am
11:30 am
Cross Training
10:00 am
11:30 am
Cross Training
10:00 am
11:30 am
Cross Training
10:00 am
11:30 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
Cross Training
8:30 pm
10:00 pm
Cross Training
8:30 pm
10:00 pm
9:00 pm

Δευτέρα

Τρίτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
5:00 pm
TaeKwondo Kids
5:00 pm
6:00 pm
TaeKwondo Kids
5:00 pm
6:00 pm
TaeKwondo Kids
5:00 pm
6:00 pm
TaeKwondo Kids
5:00 pm
6:00 pm
TaeKwondo Kids
5:00 pm
6:00 pm

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
6:00 pm
7:00 pm

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
7:00 pm
8:00 pm

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
8:00 pm
Kick Boxing
8:30 pm
10:00 pm
Kick Boxing
8:30 pm
10:00 pm
Kick Boxing
8:30 pm
10:00 pm
Kick Boxing
8:30 pm
10:00 pm
9:00 pm

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Σάββατο

No events available!